ΑΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΙΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ
Επικοινωνία: 210 6006430-31

Η Εταιρία

Η εταιρία ξεκίνησε 22 χρόνια πριν (Μάρτιος 1991) ως μια μικρή μεταφραστική και εκδοτική εταιρεία προσανατολισμένη σε εταιρείες αυτοκινήτου (ΜΗΧΑΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ).
Σήμερα η εταιρία φιλοξενείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και παραμένει μια ευέλικτη και υγιής επιχείρηση στον εκδοτικό χώρο.

Μας έχουν εμπιστευθεί…

Μας έχουν εμπιστευθεί

Κτηριακές Εγκαταστάσεις